Informacje w sprawie realizacji MBOJ 2020

Zgodnie z uchwałą nr V/32/2019 Rady Miasta Malborka wnioski do Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „Junior” (MBOJ) powinny być przekazane do urzędu miasta do końca maja, co z pewnością nie będzie możliwe w tym roku, dlatego MBOJ zostaje odłożony w czasie. Decyzja o kolejnych terminach będzie podjęta po powrocie dzieci i młodzieży do szkół.

Z powodu izolacji społecznej, zamknięcia szkół i zakazu zgromadzeń również obecnie nie jest możliwa realizacja projektów wybranych w ramach MBOJ 2020. Nowe daty ich organizacji zostaną podane po zdjęciu obostrzeń i ustaleniu z wnioskodawcami.