Burmistrz Miasta Malborka zaprasza młodzież malborskich szkół oraz młodzież, która mieszka w naszym mieście ale uczy się poza Malborkiem, do udziału w Malborskim Budżecie Obywatelskim „Junior”, w skrócie MBOJ.

MBOJ daje szanse na realizację autorskich projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i społecznym. MBOJ to wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnej. Jego podstawą są innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.

Przygotowanie każdego projektu będzie wymagało od młodych ludzi ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, rozwijając ich przedsiębiorczość oraz obywatelskość.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

wrzesień

Kampania informacyjna

1–31.10.2021

Składanie propozycji zadań do MBOJ na rok 2022 na wniosku będącym załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza oraz akcja informacyjna o MBOJ

do 20.11.2021

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. MBOJ

22.11-10.12.2021

Głosowanie w szkołach oraz w Urzędzie Miasta Malborka

do 5 dni roboczych po głosowaniu

Przekazanie przez Zespół ds. MBOJ Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania

do 10.01.2022

Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w budżecie miasta Malborka

PLIKI DO POBRANIA

Zarządzenie w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok