Burmistrz Miasta Malborka zaprasza młodzież malborskich szkół oraz młodzież, która mieszka w naszym mieście ale uczy się poza Malborkiem, do udziału w Malborskim Budżecie Obywatelskim „Junior”, w skrócie MBOJ.

MBOJ daje szanse na realizację autorskich projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i społecznym. MBOJ to wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnej. Jego podstawą są innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.

Przygotowanie każdego projektu będzie wymagało od młodych ludzi ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, rozwijając ich przedsiębiorczość oraz obywatelskość.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

20.03.2018 – 31.03.2018

Kampania informacyjna

01.04.2018 – 29.05.2018

Składanie propozycji zadań do MBOJ na rok 2018 na wniosku będącym załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza oraz akcja informacyjna o MBOJ

01.06.2018 – 31.08.2018

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. MBOJ

10.09.2018 – 01.10.2018

Głosowanie w szkołach oraz w Urzędzie Miasta Malborka

do 03.10.2018

Przekazanie przez Zespół ds. MBOJ Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania

do 05.10.2018

Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w budżecie miasta Malborka

 

PLIKI DO POBRANIA

Zarządzenie w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok
Załącznik Nr 2 – wniosek
Załącznik Nr 3 – wykaz osób
Załącznik nr 4 zgoda opiekuna prawnego
Załącznik Nr 5 harmonogram
Załącznik nr 6 karta analizy
Załącznik nr 7 regulamin pracy Zespołu

MBOJ 2019 – Prezentacja