Burmistrz Miasta Malborka zaprasza młodzież malborskich szkół oraz młodzież, która mieszka w naszym mieście ale uczy się poza Malborkiem, do udziału w Malborskim Budżecie Obywatelskim „Junior”, w skrócie MBOJ.

MBOJ daje szanse na realizację autorskich projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i społecznym. MBOJ to wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnej. Jego podstawą są innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.

Przygotowanie każdego projektu będzie wymagało od młodych ludzi ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, rozwijając ich przedsiębiorczość oraz obywatelskość.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

marzec, kwiecień

Kampania informacyjna

15.04.2019 – 17.05.2019

Składanie propozycji zadań do MBOJ na rok 2018 na wniosku będącym załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza oraz akcja informacyjna o MBOJ

czerwiec – sierpień

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. MBOJ

16.09.2019 – 27.09.2019

Głosowanie w szkołach oraz w Urzędzie Miasta Malborka

do 5 dni roboczych po głosowaniu

Przekazanie przez Zespół ds. MBOJ Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania

do 31.10.2019

Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w budżecie miasta Malborka

PLIKI DO POBRANIA

Zarządzenie w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok