HARMONOGRAM KONSULTACJI

marzec, kwiecień

Kampania informacyjna

15.04.2019 – 17.05.2019

Składanie propozycji zadań do MBOJ na rok 2018 na wniosku będącym załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza oraz akcja informacyjna o MBOJ

czerwiec – sierpień

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. MBOJ

16.09.2019 – 27.09.2019

Głosowanie w szkołach oraz w Urzędzie Miasta Malborka

do 5 dni roboczych po głosowaniu

Przekazanie przez Zespół ds. MBOJ Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania

do 31.10.2019

Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w budżecie miasta Malborka