HARMONOGRAM KONSULTACJI

wrzesień

Kampania informacyjna

1-31.10.2021

Składanie propozycji zadań do MBOJ na rok 2022 na wniosku będącym załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza oraz akcja informacyjna o MBOJ

do 20.11.2021

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. MBOJ

22.11-10.12.2021

Głosowanie w szkołach oraz w Urzędzie Miasta Malborka

do 5 dni roboczych po głosowaniu

Przekazanie przez Zespół ds. MBOJ Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania

do 20.01.2022

Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w budżecie miasta Malborka